Huisartsenpraktijk de Schelfhoed

 


Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Het uitstrijkje wordt vanaf 30 jaar gedaan. Iedereen krijgt vanaf haar 30e tot haar 60e van de eigen huisarts één keer in de 5 jaar een schriftelijke oproep thuis gestuurd. Hierbij wordt u uitgenodigd een afspraak te maken bij de assistente. Het onderzoek is geheel kosteloos en vrijwillig.

Als u niet kan of wil deelnemen aan het onderzoek, wilt u dan de achterzijde van het toegestuurde formulier invullen, ondertekenen en bij de balie afgeven.


Bevolkingsonderzoek borstkanker
Dit onderzoek wordt georganiseerd door bevolkingsonderzoek oost. Dit onderzoek is voor vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 70 jaar. U wordt om de 2 jaar uitgenodigd voor een borstfoto (mammografie).

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Dit onderzoek is in 2014 van start gegaan. De uitnodigingen gaan door middel van een uitnodigingsschema op geboortejaar. Dit gaat door tot in 2019 iedereen ten minste 1x uitgenodigd is. Na een uitnodiging ontvangt u iedere 2 jaar een nieuwe oproep.

Het onderzoek vindt plaats via een zelfafnametest van de ontlasting welke u via de post ontvangt. De ontlasting wordt nagekeken op bloed.

Het uitnodigingsschema kunt u vinden op de website van het bevolkingsonderzoek: www.bevolkingsonderzoekoost.nl