Huisartsenpraktijk de Schelfhoed

 


Melding klachtenprocedure website huisartsenpraktijk 'de Schelfhoed'.

De zorgverleners van onze huisartsenpraktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgverlener meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat u als patiënt ontevreden bent over het handelen van de zorgverleners in onze huisartsenpraktijk. U kunt hier op verschillende manieren iets mee doen. 

1) In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. 

Bij voorkeur horen wij bij het maken van een afspraak dat u een klacht wilt bespreken, zodat wij voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek. 


2) U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u hier direct online invullen.  De klacht wordt dan door de huisartsenpraktijk zelf behandeld. Het gaat hierbij om een klacht over de zorgverlening, niet om medisch inhoudelijke klachten. 


3) Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u een klacht indienen via het  Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld. Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt indienen, leest u op de website www.khtwente.nl

Wat als u er niet uitkomt?

Als u ook na de tussenkomst van het 'Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente' niet tevreden bent, kunt u een officiële klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie. De geschillencommissie SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) voldoet aan de nieuwe klachtwet WKKGZ en is speciaal voor klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. Dit betreft naast huisartsenzorg ook de apothekersdiensten. De geschillencommissie kan klachten in behandeling nemen, bindende uitspraken doen en uitspraken doen over schadeclaims. Zie voor meer informatie ook www.skge.nl.

U kunt hier alleen een klacht indienen nadat u de route via het 'Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente' gevolgd hebt.