Huisartsenpraktijk de Schelfhoed

 


Klantervaringsonderzoek juni 2017

Wij doen mee aan een doorlopend Europep patiënttevredenheidsonderzoek, aangeboden door NPA (praktijkaccreditering).

Bij dit onderzoek werd de praktijk als bovengemiddeld beoordeeld t.a.v. de referentiepraktijken (deelnemende NPA praktijken).

Hier zijn wij uiteraard erg blij mee!

In dit onderzoek werd ook gevraagd of er zaken zijn die verbeterd of veranderd kunnen worden. Dit zien wij uiteraard als mogelijkheid tot verdere verbetering van onze zorgkwaliteit verlening.

Dat het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft was één van de punten die naar voren kwam. Deze opknapbeurt is inmiddels gerealiseerd door uitbouw, verbouw en schilderwerk van en aan onze praktijk.

Daarnaast werd aangegeven dat de huisarts meer taken kan delegeren aan praktijkmedewerkers. Wij proberen hierop aan te sluiten door meer inzet van de POH-S, de inzet van POH jeugd, POH GGZ en POH ouderenzorg en in de toekomst een praktijkmanager.

(Een praktijkondersteuner is in Nederland een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de ondersteuner van de (huisartsen)praktijk, vaak afgekort tot POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg). Er zijn twee specialicaties: somatiek en geestelijke gezondheidszorg.)

Ook werd aangegeven dat de vakanties van de huisartsen beter zouden kunnen worden aangegeven. Hierop hebben wij besloten om de reguliere vakanties vroegtijdig te vermelden op de website en het informatiescherm in de wachtkamer.

Verder werd er genoemd dat er bij het bellen van de praktijk, regelmatig een antwoordapparaat te horen is. Om dit te verbeteren hebben wij inmiddels de bezetting van onze assistentes verhoogd. Echter bij onvoorziene omstandigheden is de inzet van een antwoordapparaat onoverkomelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip. Daarnaast werken wij aan een nieuw telefoniesysteem.